ï»?HTML>徐家坪镇:党建领航助力脱贫攻å?略阳党建ç½?/TITLE> <META content="IE=5.0000" http-equiv="X-UA-Compatible"> <META content="IE=5.0000" http-equiv="X-UA-Compatible"> <META content="IE=5.0000" http-equiv="X-UA-Compatible"> <META content="IE=5.0000" http-equiv="X-UA-Compatible"> <STYLE type="text/css"> .lmyleftbg { background-image: url(../../images/lmyleftbg.jpg); background-repeat: no-repeat; background-position: center bottom;} --> </STYLE> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1012_sitegray_sitegraycss.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/images/info1012nryvsbcss.css" /> <META Name="keywords" Content="略阳党建网,略阳党建,党建网,略é˜? /> <script type="text/javascript" src="/yesads.js"></script></head> <BODY> <TABLE height="26" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000" align="center" border="0"> <TBODY> <TR> <TD width="5"></TD> <TD width="990"></TD> <TD width="5"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE height="200" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000" align="center" border="0"> <TBODY> <TR> <TD width="5"></TD> <TD height="200" valign="top" width="990"><IMG alt="" src="/images/imagesmiddle_02.jpg" width="990" height="200"></TD> <TD width="5"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE height="5" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000" align="center" bgcolor="#ffffff" border="0"> <TBODY> <TR> <TD width="5"></TD> <TD width="990"></TD> <TD width="5"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000" align="center" bgcolor="#ffffff" border="0"> <TBODY> <TR> <TD width="5"></TD> <TD height="41" valign="bottom" background="../../images/middle_03.jpg" width="990"> <TABLE cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <TBODY> <TR> <TD height="30" align="center"> <style type="text/css"> td.b1_0_{FONT-SIZE:9pt;} td.b2_0_{FONT-SIZE:9pt;} td.b3_0_{FONT-SIZE:9pt;BACKGROUND-COLOR: #eff8fe;} td.b4_0_{FONT-SIZE:9pt;BACKGROUND-COLOR: #e8f0fb;} a.menu0_0_:link {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:visited { TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:hover {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:active {TEXT-DECORATION: none;}; table.tb1_0_{FONT-SIZE:9pt;border:0;} span.s1_0_{COLOR: #ffff00;MARGIN-LEFT: 5px;FONT-SIZE: 10.5pt;FONT-WEIGHT: bold;} span.s2_0_{FONT-SIZE: 9pt;COLOR: #cc0000;LINE-HEIGHT: 160%;} span.s10_0_{FONT-WEIGHT: bold;FONT-SIZE: 10.5pt;MARGIN-LEFT: 5px;COLOR: #ffffff;PADDING-TOP: 2px;} span.s20_0_{FONT-SIZE: 9pt;COLOR: #222222;LINE-HEIGHT: 160%;} </style> <SCRIPT language="javascript"> var showfix_0_ = 1; var isvertical_0_ = false; </SCRIPT> <TABLE id="t1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" height="0" width="930"><TR><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" height="41" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1001" onmouseover="tshowLayers('1001','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1001','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/html/info1012....index.html"><span class="fontstyle20059"> é¦– é¡?nbsp;</span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1002" onmouseover="tshowLayers('1002','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1002','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/html/info1012....lmy.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1010.html"><span class="fontstyle20059"> å…šå»ºåŠ¨æ€?nbsp;</span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1028" onmouseover="tshowLayers('1028','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1028','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/html/info1012....lmy.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1031.html"><span class="fontstyle20059"> å…šå»ºå…¬å‘Š </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1004" onmouseover="tshowLayers('1004','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1004','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/html/info1012....lmy.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1012.html"><span class="fontstyle20059"> ç»„工指南 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1005" onmouseover="tshowLayers('1005','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1005','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/html/info1012....lmy.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1017.html"><span class="fontstyle20059"> å¹²éƒ¨ä¹‹çª— </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1087" onmouseover="tshowLayers('1087','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1087','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/html/info1012....dan_lmy.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1087.html"><span class="fontstyle20059"> ç›®æ ‡è€ƒæ ¸ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1049" onmouseover="tshowLayers('1049','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1049','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/html/info1012....jgdj1.html"><span class="fontstyle20059"> æœºå…³å…šå»º </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1068" onmouseover="tshowLayers('1068','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1068','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/html/info1012....wsdx1.html"><span class="fontstyle20059"> ç½‘上党校 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1032" onmouseover="tshowLayers('1032','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1032','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/html/info1012....lmy.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1080.html"><span class="fontstyle20059"> è¿œæ•™ä¹‹çª— </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1107" onmouseover="tshowLayers('1107','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1107','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/html/info1012....lmy.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1107.html"><span class="fontstyle20059"> äººæ‰å¤©åœ° </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1114" onmouseover="tshowLayers('1114','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1114','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/html/info1012....dj_gzjllsgd.html"><span class="fontstyle20059"> å·¥ä½œäº¤æµ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1093" onmouseover="tshowLayers('1093','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1093','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/html/info1012....dxscgyd.html"><span class="fontstyle20059"> å¤§å­¦ç”Ÿæ‘官园åœ?nbsp;</span></a></TD></TR></TR></table> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD width="5"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE height="41" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000" align="center" bgcolor="#ffffff" border="0"> <TBODY> <TR> <TD width="5"></TD> <TD height="41" background="../../images/middle_04.jpg" width="990"> <TABLE height="40" cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" align="center" border="0"> <TBODY> <TR> <TD width="34%"> </TD> <TD width="42%"> <iframe src="http://m.weather.com.cn/m/p2/weather1.htm?id=101110802T" width="200" height="20" marginwidth="0" marginheight="0" hspace="0" vspace="0" frameborder="0" allowtransparency="true" scrolling="no"></iframe> </TD> <TD width="24%"> <form action="../../copy_1_nry.jsp?wbtreeid=1012" method="post" id="searchform22522" name="searchform22522" onsubmit="return checksearch22522(1)" target="_blank" style="display: inline"> <input type="hidden" id="lucenenewssearchkeyword22522" name="lucenenewssearchkeyword" value=""> <input type="hidden" id="_lucenesearchtype22522" name="_lucenesearchtype" value=""> <input type="hidden" id="searchScope" name="searchScope" value="0"> <table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3"> <tr> <td><span></span></td><td align="right" width="1%" nowrap><input name="showkeycode" id="showkeycode22522" class="querystyle22522"></td> <td align="left"> <input type="image" src="/images/systemresourceimagesresearchseach22.gif" align="absmiddle" style="cursor: hand"> </td> </tr> </table> </form> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD width="5"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000" align="center" bgcolor="#ffffff" border="0"> <TBODY> <TR> <TD width="5"> </TD> <TD> <TABLE cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <TBODY> <TR> <TD valign="top" width="239"> <TABLE cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <TBODY> <TR> <TD height="34" background="../../images/middle_35.jpg"> <TABLE cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <TBODY> <TR> <TD width="18%"> </TD> <TD width="79%">  <span class="windowstyle20062"> 组工指南</span> </TD> <TD width="3%"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR> <TD class="hui_bk" height="115" valign="top"> <TABLE cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0"> <TBODY> <TR> <TD height="5" align="center"></TD></TR> <TR> <TD align="center"> <style type="text/css"> td.b1_5_{FONT-SIZE:9pt;BACKGROUND-IMAGE: url(images/imageslmy2jidh.jpg);BACKGROUND-REPEAT: no-repeat;BORDER-BOTTOM-STYLE: solid;} td.b2_5_{FONT-SIZE:9pt;BACKGROUND-IMAGE: url(images/imageslmy2jidh.jpg);BACKGROUND-REPEAT: no-repeat;BORDER-BOTTOM-STYLE: solid;} td.b3_5_{FONT-SIZE:9pt;BACKGROUND-COLOR: #eff8fe;} td.b4_5_{FONT-SIZE:9pt;BACKGROUND-COLOR: #e8f0fb;} a.menu0_5_:link {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_5_:visited { TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_5_:hover {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_5_:active {TEXT-DECORATION: none;}; table.tb1_5_{FONT-SIZE:9pt;border:0;} span.s1_5_{COLOR: #cc0000;MARGIN-LEFT: 50px;FONT-SIZE: 10.5pt;FONT-WEIGHT: bold;TEXT-DECORATION: none;} span.s2_5_{FONT-SIZE: 9pt;COLOR: #cc0000;LINE-HEIGHT: 160%;} span.s10_5_{COLOR: #801a1a;MARGIN-LEFT: 50px;FONT-SIZE: 10.5pt;FONT-WEIGHT: bold;} span.s20_5_{FONT-SIZE: 9pt;COLOR: #222222;LINE-HEIGHT: 160%;} </style> <SCRIPT language="javascript"> var showfix_5_ = 1; var isvertical_5_ = true; </SCRIPT> <TABLE id="t1_5_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" height="0" width="0"><TR><TD valign="middle" height="45" width="217" class="b1_5_" align="left" id="a_5_1012" onmouseover="tshowLayers('1012','b2_5_', '_5_')" onmouseout="thideLayers('1012','b1_5_', '_5_','true')"> <a class="menu0_5_" href="/html/info1012....lmy.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1012.html"><span class="currentfontStyle20063"> åŸºå±‚组织建设 </span></a></TD></tr><TR><TD valign="middle" height="45" width="217" class="b1_5_" align="left" id="a_5_1013" onmouseover="tshowLayers('1013','b2_5_', '_5_')" onmouseout="thideLayers('1013','b1_5_', '_5_','true')"> <a class="menu0_5_" href="/html/info1012....lmy.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1013.html"><span class="fontstyle20063"> å…šå‘˜é˜Ÿä¼å»ºè®¾ </span></a></TD></tr><TR><TD valign="middle" height="45" width="217" class="b1_5_" align="left" id="a_5_1014" onmouseover="tshowLayers('1014','b2_5_', '_5_')" onmouseout="thideLayers('1014','b1_5_', '_5_','true')"> <a class="menu0_5_" href="/html/info1012....lmy.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1014.html"><span class="fontstyle20063"> å…šå†…条例法规 </span></a></TD></tr><TR><TD valign="middle" height="45" width="217" class="b1_5_" align="left" id="a_5_1015" onmouseover="tshowLayers('1015','b2_5_', '_5_')" onmouseout="thideLayers('1015','b1_5_', '_5_','true')"> <a class="menu0_5_" href="/html/info1012....lmy.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1015.html"><span class="fontstyle20063"> å…ˆè¿›ç»éªŒäº¤æµ </span></a></TD></tr><TR><TD valign="middle" height="45" width="217" class="b1_5_" align="left" id="a_5_1105" onmouseover="tshowLayers('1105','b2_5_', '_5_')" onmouseout="thideLayers('1105','b1_5_', '_5_','true')"> <a class="menu0_5_" href="/html/info1012....lmy.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1105.html"><span class="fontstyle20063"> æµåŠ¨å…šå‘˜è®ºå› </span></a></TD></tr></table> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR> <TD class="lmyleftbg" height="316" valign="top"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD width="5"> </TD> <TD valign="top"> <TABLE cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <TBODY> <TR> <TD class="yellow" height="28"> <TABLE cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <TBODY> <TR> <TD width="3%"> </TD> <TD width="97%"> <table class="winstyle20060" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置ï¼? <a href="/html/info1012....index.html"><span class="fontstyle20060">首 é¡?/span></a><span class="splitflagstyle20060">>></span><a href="/html/info1012....lmy.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1012.html"><span class="fontstyle20060">组工指南</span></a><span class="splitflagstyle20060">>></span><a href="/html/info1012....lmy.jspurltypetree.TreeTempUrl&wbtreeid1012.html"><span class="fontstyle20060">基层组织建设</span></a><span class="splitflagstyle20060">>></span><span class="fontstyle20060">正文</span></td></tr></table> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR> <TD height="5"></TD></TR> <TR> <TD valign="top"> <TABLE class="lmbgbk" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <TBODY> <TR> <TD height="5" width="5"></TD> <TD></TD> <TD height="5" width="5"></TD></TR> <TR> <TD></TD> <TD class="neitable_bk" bgcolor="#ffffff" valign="top"> <TABLE cellspacing="0" cellpadding="0" width="90%" align="center" border="0"> <TBODY> <TR> <TD>  <LINK href="/images/info1012systemresourcestylecomponentnewscontenttitlecss.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <style type="text/css"> .content{margin:auto;text-align:left;line-height:18px;padding:3px 0 0 0;color:#727272;} .process{width:162px;height:11px;background:#EDEDED;overflow:hidden;float:left;margin-left:26px !important;margin-left:13px;margin-right:10px;} .process div{width:160px;height:11px;background:url(../../system/resource/images/newsvote/bg.gif) repeat-x;border-left:1px solid #000;border-right:1px solid #000;} .process .style7{border-left-color:#ff0000;border-right-color:#ff0000;background-position:0 -77px;} </style> <LINK href="/images/info1012systemresourcestylecomponentnewscontentformat4css.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <form name="form23901a"> <table border="0" class="winstyle23901" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><td class="titlestyle23901" align="center"> 徐家坪镇:党建领航助力脱贫攻å? </td></tr> <tr height="30"><td align="center"> <span class="timestyle23901"> 2017-09-28 11:38</span> <span class="authorstyle23901">徐家坪镇 惠磊 </span> </td></tr> <tr><td align="right"> <span> [字号ï¼?a href="javascript:doZoom23901(16)" class="blue1">å¤?/a> <a href="javascript:doZoom23901(14)" class="blue1">ä¸?/a> <a href="javascript:doZoom23901(12)" class="blue1">å°?/a>] </span> </td></tr> <tr><td class="contentstyle23901"> <div class="c23901_content" id="vsb_newscontent"><div id="vsb_content_4"> <p class="vsbcontent_start">  </p> <p class="vsbcontent_start">今年以来,徐家坪镇党委坚持目标和问题导向,把党建与脱贫攻坚工作有机结合,以党建引领精准扶贫工作,充分发挥基层组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,有力地促进了脱贫攻坚任务落实ã€?/p> <p style="text-align: center"><strong>硬化领导,压实责ä»?/strong></p> <p>为确保脱贫攻坚任务完成,镇党委高度重视,制定了脱贫攻坚年度目标,下发了各村(社区)脱贫攻坚责任清单,ç”?名镇党政主要领导各包抓一ä¸?017年脱贫摘帽村ï¼?1名镇党员领导干部分别包抓一个有脱贫任务的村(社区),组建了15个由县镇科级领导任队长,第一书记、市县驻村帮扶干部、镇包村干部、村两委负责人为成员的脱贫攻坚工作队,合力推动脱贫攻坚各项任务落实,切实将任务分解到单位,把责任落实到人头ã€?</p> <p style="text-align: center"><strong>整顿后进,建强组ç»?/strong></p> <p>朱儿坝村是该镇今年脱贫摘帽的重点贫困村,也是软弱涣散问题比较突出的村。针对该村班子合力不强、党员素质不高、脱贫攻坚推进不力等问题,该镇严格落实后进村整顿“五个一”工作机制,通过广泛征求群众意见,开展谈心谈话、集中培训、解决突出问题等措施,村“两委”班子凝集力、战斗力有了明显提高,各项工作均走在全镇前列。截止目前,全村共新修村组路4æ?0公里,入户道è·?公里,完成供水工ç¨?0余处,新实施了周家庄组农村电力升级改造工程,实现了全村组组通路、户户通路,安全饮水、农电覆盖率è¾?00%。投å…?00余万元,新建移民安置æ¥?å¤?层,可安置易地搬迁和同步搬迁æˆ?4户。新发展大樱æ¡?3亩,组建了略阳郙阁农业发展有限公司,计划投资1.5亿元,建设以休闲观光为特色的旅游经济,带动全村贫困群众脱贫致富ã€?</p> <p style="text-align: center"><strong>完善设施,壮大产ä¸?/strong></p> <p><strong><span style="color: red">一是大力实施贫困村基础设施项目ã€?/span></strong>投入747万元,新修了大水沟村下沟、秦家坝村康家山ç­?4条村组道路;投入800万元,新实施猫儿沟村、裴家庄村等12个村的供水工程;投入406万元,启动了药木院、青岗坪ç­?1个村的农村电力升级改造项目;投入17万元,新改扩建村卫生å®?个;建成徐家坪社区篮球场1处,丰富了群众的文化生活ã€?strong><span style="color: red">二是强力推进易地移民搬迁工程ã€?/span></strong>投入2698万元,完成徐家坪集镇和朱儿坝村两个扶贫易地搬迁集中安置工程,建成安置æ¥?æ ?1800平方米,预计可安置贫困户202æˆ?67人。同时,通过党员干部积极发动,帮助协调宅基地、建设资金等问题,完成了易地搬迁分散安置26户ã€?strong><span style="color: red">三是不断壮大贫困村特色产业ã€?/span></strong>围绕“烤烟、生猪、蔬菜、食用菌、中药材”五大骨干项目,引导贫困村群众因地制宜,积极发展增收致富项目,实现规模经营、集约经营,截止目前,全镇新发展袋料香菇83万筒,烤çƒ?580亩,蔬菜4951 亩,柴胡4281亩,魔芋1012亩,生猪8492头ã€?</p> <p style="text-align: center"><strong>改善村风,净化民é£?/strong></p> <p class="vsbcontent_end">徐家坪镇以“主题党æ—?”活动为抓手,结合“两学一做”常态化制度化教育落实,加强广大干群核心价值观教育,让农村党员干部中带头倡导新民风,树立新风尚,带动村风民风改善,为脱贫攻坚凝聚正能量。通过召开村民代表会,完善村规民约,组建扶贫互助合作社,落实村民议事会、道德评议会、红白理事会等制度,动员广大村民以村规民约来自我约束,自我管理。在明水坝村,建成全市首家以乡贤文化为主题的文化活动广场,成立了乡贤文化促进会,开办乡贤大讲堂,编纂乡贤文化宣传读本,通过不断挖掘当地历史先贤事迹、弘扬乡风文明、宣传扶贫扶志典型,进一步促进了全镇脱贫攻坚和农村精神文明建设ã€?</p> <p class="vsbcontent_end">  </p> </div></div> </td></tr> <tr><td class="pagestyle23901" align="left"> </td></tr> <tr><td><div id="div_vote_id"></div></td></tr> <tr><td align="left"><span> </span></td></tr> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"> <a href="javascript:window.print()"><span>打印</span></a>    <a href="javascript:dosuba23901a()"><span>收藏</span></a> </td> </tr> <tr><td align="right"> <table><tr><td class="contextstyle23901"><a href="/html/info101210049.html"><span class="contextstyle23901">上一条:党建领航聚焦脱贫 郙阁故里攻坚之坚 ——徐家坪镇党委抓党建促脱贫工作纪å®?/span></a></td></tr><tr><td class="contextstyle23901"><a href="/html/info101210036.html"><span class="contextstyle23901">下一条:观音寺镇:狠抓村级班子研åˆ?激发干部内生动åŠ?打赢深度贫困硬仗</span></a></td></tr></table> <span>ã€?/span><a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();"><span>关闭窗口</span></a><span>ã€?/span> </td></tr> </table> </form> </TD></TR> <TR> <TD></TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD></TD></TR> <TR> <TD height="5" width="5"></TD> <TD height="5"></TD> <TD></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD width="5"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE height="5" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000" align="center" bgcolor="#ffffff" border="0"> <TBODY> <TR> <TD width="5"></TD> <TD width="990"></TD> <TD width="5"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE height="200" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1000" align="center" bgcolor="#ffffff" border="0"> <TBODY> <TR> <TD width="5"></TD> <TD height="41" background="../../images/dibubg.jpg" width="990" align="center">  <div><P> <TABLE cellspacing="3" cellpadding="2" width="90%" align="center"> <TBODY> <TR> <TD width="92%"> <DIV class="heizi_no" align="center"><FONT style="font-size: 10.5pt;color: #000000">Copyright © 2001-2013 <B><FONT style="color: #ff0000">略阳党建ç½?</FONT></B>All Rights Reserved </FONT></DIV></TD> <TD rowspan="4" width="8%"> <SCRIPT type="text/javascript">document.write(unescape("%3Cspan id='_ideConac' %3E%3C/span%3E%3Cscript src='/images/dcs.conac.cnjs27394252360507617CA273942523605076170001.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</SCRIPT> <SPAN id="_ideConac"><A href="http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=179942073DB57C1EE053012819AC9635" target="_blank"></A></SPAN> <SCRIPT type="text/javascript" src="/images/dcs.conac.cnjs27394252360507617CA273942523605076170001.js"></SCRIPT> <SPAN id="_ideConac"><A href="http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=179942073DB57C1EE053012819AC9635" target="_blank"></A></SPAN> <SCRIPT type="text/javascript" src="/images/dcs.conac.cnjs27394252360507617CA273942523605076170001.js"></SCRIPT>  </TD></TR> <TR> <TD> <DIV class="heizi_no" align="center">中国·陕西·略阳</DIV></TD></TR> <TR> <TD> <DIV class="heizi_no" align="center"><FONT style="font-size: 10.5pt">制作:略阳县信息化工作办公室     维护:中共略阳县委组织部电教中心 TELï¼?916-4822137 E-Mailï¼?FONT color="#000000">sxlydj@qq.com</FONT></DIV></FONT></TD></TR> <TR> <TD> <DIV class="heizi_no" align="center"><FONT style="font-size: 10.5pt"><FONT style="font-size: 10.5pt;color: #0000ff">汉中市国际互联网站备案登记编号:61230078 </FONT><FONT style="font-size: 10.5pt;color: #0000ff">陕ICPå¤?2002400å?/FONT></FONT></DIV> <DIV class="heizi_no" align="center"><A href="http://new.cnzz.com/v1/main.php?s=site_set&siteid=4994794&get_code=1#" target="_self"><IMG border="0" src="/images/__localBCDD9AA92C5876F207F70567D101A896_9E677F65_2CFgifegif.js"></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE><SPAN id="_ideConac"></SPAN></P><SPAN id="_ideConac"></SPAN><SPAN id="_ideConac"></SPAN><SPAN id="_ideConac"></SPAN><SPAN id="_ideConac"></SPAN><SPAN id="_ideConac"></SPAN><SPAN id="_ideConac"></SPAN><SPAN id="_ideConac"></SPAN><SPAN id="_ideConac"></SPAN><SPAN id="_ideConac"></SPAN><SPAN id="_ideConac"></SPAN><img src="/images/qrcode.png" width="89px" height="89px" style="float:center"><div> </TD> <TD width="5"></TD></TR></TBODY></TABLE> <script type="text/javascript" src="/tongji.js"></script></body></HTML>